Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2013

Fuuckallx96
Zbudzenie jest pierwszą ze wszystkich przykrości.
Reposted bycucucucublueeyes88
Fuuckallx96
1143 c3f5
Reposted byblueeyes88 blueeyes88
Fuuckallx96
1028 9bd4
Reposted bycucublueeyes88
Fuuckallx96

Najgorsze jest to, że nie panujesz nad tym, jak się od kogoś uzależniasz
Reposted bycucucucublueeyes88
Fuuckallx96
0900 1554
Reposted byblueeyes88mylifemychoice
Fuuckallx96
0843 1d0f
Reposted byalicemaecucublueeyes88
Fuuckallx96
0734 05e6
Reposted byblueeyes88niewolnikNyks
Fuuckallx96
0668 92aa
Reposted byblueeyes88 blueeyes88
Fuuckallx96
0628 89cd
Reposted byalicemaeshiawasedawadnymartinsonmaszmisz
Fuuckallx96
Boże drogi! Jak mi to wszystko obrzydło!
Reposted bycucu cucu

March 09 2013

Fuuckallx96
6806 07c8
Reposted bypodagricarzorekmaraskowaimposterTangueromalinowowaHightopstractablealexandersmith8805chcetylkokimamadlenaaBitterLemon
Fuuckallx96
6232 a9ba
Reposted byporcelanowaduszaeloiseisme
Fuuckallx96
6175 5338
Reposted byundinepieceofhellMambasunakoWollf
Fuuckallx96
6020 6f6d
Reposted bytractablelikesugareloiseismeNieszkodliwablueeyes88
Fuuckallx96
Potrafię się dostosować do każdego towarzystwa. Ale to nie znaczy, że w każdym jestem szczęśliwa.
Fuuckallx96
5822 d592
Reposted byblueeyes88mylifemychoice
Fuuckallx96
5732 8639
Fuuckallx96
5609 e515
Reposted byaisolrofremdeJagodowa7rzorek
Fuuckallx96
Teoretycznie jestem wolna.
Praktycznie uwięziona w przeszłości i wspomnieniach.
Fuuckallx96
5332 02c2
Reposted byJagodowa7dominicbutterssecretlifeofrosesserdeczniezabronione
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl