Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 30 2013

Fuuckallx96
8978 3eac
Reposted byczekamnaciebie czekamnaciebie
Fuuckallx96
8817 b104
Fuuckallx96
8749 17e5

July 10 2013

Fuuckallx96
3641 23ba
Reposted byprincess58ola4650makemewannadieweraciapciakbadgalimitacjeFuelkaloryferjaroflifelavelinierjakgorzkaczekoladapaulajna
Fuuckallx96
Żyjesz? Zastanów się dobrze nad tym pytaniem. Czy żyjesz? Siedzisz wieczorem sama w pokoju, słuchasz dobijających piosenek i myślisz o tym co wydarzyło się w ciągu dnia, kilku dni, tygodnia lub miesięcy? W dzień chodzisz uśmiechnięta , ale tak naprawdę to tylko perfekcyjna gra pozorów? Odliczasz godziny do końca dnia, zachodu słońca? Wieczorem ból rozrywa Twoje serce i obolałą duszę?
Fuuckallx96
3600 54bc
Reposted byPsychoNADaktywnyWilczeknotthesame
Fuuckallx96
3555 fffd
Reposted bysandycopper sandycopper
Fuuckallx96
Kiedyś wreszcie nadchodzi ten dzień, w którym czujesz, że już zapomniałaś. Zamknęłaś za sobą pewien rozdział życia i brniesz do przodu. Budujesz wszystko na nowo. Starasz się. Uśmiechasz. Zaczynasz wierzyć, że rzeczywiście jest już coraz lepiej. Ale wystarczy tylko ułamek sekundy, słowo, spojrzenie, byś zrozumiała, że przez ten cały czas tylko oszukiwałaś siebie

July 09 2013

Fuuckallx96
7734 d69e
Fuuckallx96
7674 8173
Reposted bydepressionsucksthe-devil-insidedancingwithaghostsawikdynamitedead-insidemellyGpigletjamateriasomebodytolovelilugethighwithmeiamophelia
Fuuckallx96
7667 4881

July 07 2013

Fuuckallx96
2540 548f
Fuuckallx96
2318 919f
Reposted byupendoelentarieSpleez
Fuuckallx96
2013 be4b
Reposted byupendoagresjaniekontrolowanaelentarienieobecnoscckisbackkatastrofopiratka-wariatka
Fuuckallx96
1915 c7d1
Fuuckallx96
1714 9c93
Reposted byloveorhatebezzupydominatrix
Fuuckallx96
1568 ced0
Reposted bykinkaaabulbrrrpyotrus
Fuuckallx96
1556 05d4
Reposted byloveorhate loveorhate
Fuuckallx96
1539 7e78
Reposted bykinkaaa kinkaaa
Fuuckallx96
1439 9b41 500
Reposted byloveorhate loveorhate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl